SVET JE VO VOJNE.
BOJUJE SA O SRDCE ČLOVEKA.​

Poď, vezmi si svoje srdce späť.

Tvoje najväčšie túžby

Boj. Dobrodružstvo. Kráska.

Tvoja najhlbšia otázka

Mám na to?

Stať sa bojovníkom

Pripojiť sa k Veľkému Bojovníkovi k jeho boju proti zlu.

Tvoje obnovenie

Čo má kresťanstvo s človekom urobiť? Aký je zamýšľaný účinok?

Nauč nás modliť sa!

Ako spolupracovať s Bohom na dosiahnutí zmeny

Boot Camp

V srdci každého muža je vpísaná túžba po dobrodružstve, boji a kráske.

Muž potrebuje hlbšie pochopiť, prečo ho tieto túžby ovládajú- a prečo ho Boh stvoril práve takého. Tiež potrebuje hlbšie pochopiť to, prečo ženy túžia po tom, aby sa o ne bojovalo, aby boli vtiahnuté do dobrodružstva a aby boli obdivované.