Stať sa bojovníkom

Objavovanie tajomstva srdca muža

Pamätáš si, keď si ako chlapec chcel byť bojovníkom, akčným hrdinom z filmov a kníh? Každý muž chce byť silný, žiť život plný sily. Pretože je stvorený na obraz Boha, ktorý je Veľký bojovník. Hovorí sa: Aký otec, taký syn.

Boh ti dal srdce bojovníka, pretože si sa narodil do sveta, ktorý je vo vojne. Určite si to uvedomuješ – tvoj život je plný protikladov. „Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.“ (Rim 7, 19).

O tom, koľko ťažkostí muž vydrží, ako dlho a húževnato vytrvá, rozhoduje bojovník v ňom. Srdce bojovníka hovorí: „Postavím sa za teba. Nedovolím zlu, aby sa presadilo. Musím niečo urobiť. Je tu sloboda, ktorú treba získať.“

Je čas prestať sa pýtať: „Prečo je život taký ťažký?“ a prijať tvrdosť ako výzvu k boju. Povstať, postaviť sa jej s „tvárou ako kremeň“, ako to musel urobiť Ježiš, aby splnil svoje najväčšie životné poslanie (Iz 50, 7). Si bojovník a tvojou úlohou je pripojiť sa k Veľkému bojovníkovi v jeho boji proti zlu.