Nauč nás modliť sa!

Objavovanie tajomstva srdca muža

„Nauč nás modliť sa!“ Učeníci už nejaký čas pozorovali Ježiša, keď sa ho na to spýtali. Museli si všimnúť, že jeho modlitby majú moc, že fungujú.

Väčšina ľudí v skutočnosti nevidí veľa výsledkov, keď sa modlia; sú znechutení a prichádzajú k hrozným záverom o svojom duchovnom živote alebo o Božom srdci voči nim.

Niektoré modlitby sa jednoducho stanú; sú to „výkriky srdca“. Pokiaľ ide o tento druh modlitby, nie je potrebný žiadny tréning. Vyslovili sme ju už tisíckrát. Ako keď zazvoní telefón a začnú sa sypať zlé správy a jediné, čo môžete urobiť, je volať: OtčeOtčeOtče, vaše srdce volá k Bohu. Je to dobrý druh modlitby, vyvierajúci z hlbokých miest v nás, často nevyslovených, vždy vítaný pre jeho milujúce uši.

Ale väčšina ľudí tam uviazne, čo je niečo ako ukončenie vzdelávania niekde uprostred Základnej školy. Je toho viac!

Druhý druh modlitby je oveľa vrúcnejší, keď sa chopíme meča a štítu a prostredníctvom silnej a rozhodnej modlitby začneme pôsobiť. Tento druh nazývame „modlitba nasadenia“. To znamená, že chceme zasiahnuť. Muži a ženy mali spravovať zem, a hoci sme svoj prvý pokus o to neskutočne pokazili, Boh neprešiel na plán B. Zasiahol v Ježišovi z Nazareta a prostredníctvom neho nás obnovil ako synov a dcéry a vrátil nás späť do diania. „Panujte a podmaňte si,“ je stále naším poverením. Keď sa modlíme: „Príď tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa na zemi,“ konáme ako zástupcovia Boha, aby sme uskutočnili zmenu, aby sme presadili jeho kráľovstvo.

Skúste nájsť jednu vec vo svojom živote, ktorú robíte radi a nepotrebovali ste čas naučiť sa ju. Čítanie, lyžovanie, hra na hudobný nástroj, riadenie auta – predtým, ako ste sa z toho mohli tešiť, bolo potrebné naučiť sa to. Aj s modlitbou je to tak.

Áno, modlitba funguje. Najmä vrúcne, dôverné modlitby, ktorými sú naplnené žalmy, evanjeliá a Nový zákon. Prosme Boha, aby nás naučil, ako sa modliť s mocou a účinkom!

Ježiš, vraciam sa teraz k tebe 
vo svojej túžbe po tom, aby bol život opäť dobrý.
Milujem ťa tu, Pane, uprostred túžob svojej duše,
svojich želaní i žiaľov srdca. 
Zasväcujem ti svoj prapôvodný ťah k životu.
Odovzdávam ti svoju schopnosť usilovať sa
o dobré veci, plánovať si ich, zmocňovať sa ich,
užívať ich a neprestávať sa o ne ďalej snažiť.
Tebe, Pane Ježišu, zasväcujem všetko, čo žije vo mne;
dávam ti svoju vyhladovanú túžbu po tom,
aby bol život opäť dobrý.
Milujem ťa tu.
Áno, milujem ťa tu a teraz, v tomto rozpoložení.
A prosím ťa, aby sa do mňa vliala tvoja rieka života,
aby sa vliala do môjho prapôvodného ťahu k životu
a do mojej túžby po tom, aby bol život opäť dobrý.
Otváram svoje srdce a svoju dušu tejto rieke života.
Nech prúdi vo mne, cezo mňa a všade navôkol mňa –
nech ma obnovuje, osviežuje a uzdravuje.
Len ty sám si ten život, ktorý hľadám,
a ja do svojho srdca
a do svojej duše prijímam tvoju rieku.
Ďakujem ti, Bože! Modlím sa v tvojom mocnom mene.
 

                         z knihy Odolný, John Eldredge