Tvoje obnovenie

Objavovanie tajomstva srdca muža

Čo má kresťanstvo s človekom urobiť? Aký je zamýšľaný účinok?

Ježiš v sobotu uzdravil človeka. Náboženskí vodcovia ho za to chceli zabiť. Ježiš ich vtedy verejne pokarhal:

„Obrezujete človeka aj v sobotu. Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zdanie, ale súďte spravodlivo.“ (Ján 7, 22-24)

Ježiš to urobil zámerne; s uzdravením počkal až do soboty, pretože sa snažil preniknúť k jadru problému: čo od nás chce Boh? Čo chce Boh pre nás? Jeho odpoveď je jasná: uzdravenie celého človeka.

Boh od začiatku vedel, čo robí. Od začiatku sa rozhodol formovať životy tých, ktorí ho milujú, podľa rovnakého vzoru, ako bol život jeho Syna. Syn stojí na prvom mieste v línii ľudstva, ktoré obnovil. (Rimanom 8,29, The Message)

Všimni si, že si to vyžaduje obnovenie. „Syn stojí prvý v línii ľudstva, ktoré obnovil.“ Teda uzdravenie celého človeka. To je cieľom kresťanstva. „Spása“ znamená oveľa viac ako „nebo po smrti“. Zahŕňa aj tvoju obnovu ako ľudskej bytosti – ako človeka.

To, či tomu veríš, bude formovať tvoj prístup ku všetkému ostatnému. Ako spolupracujem s Bohom na mojom obnovení? Čo musím robiť, aby som sa oň usiloval, aby som ho hlbšie prijal? Obnovenie sa deje a jeho výsledky sú úchvatné.

Bez toho je kresťanstvo obyčajne len… náboženstvo.