Prihovára sa za nás

Kto je teda ten, kto odsudzuje?
Nikto. Ježiš Kristus, ktorý zomrel.
ba čo viac, ktorý bol vzkriesený k životu.
je po pravici Boha a prihovára sa za nás. (Rim 8,34)

Pretože Ježiš žije naveky,
má trvalé kňazstvo.
Preto je schopný úplne zachrániť tých.
ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu,
pretože vždy žije, aby sa za nich prihováral. (Žid 7,24-25)

Tieto pasáže ma hlboko zaujali. Je zdrojom obrovskej útechy vedieť, že Ježiš sa za mňa prihovára. (Vedeli ste, že Ježiš sa za vás modlí?!) Ale aby som bol úprimný, je to aj trochu vytriezvenie, keď viem, že žijem v príbehu, v ktorom sa Ježiš musí za mňa modliť! Nechceli by ste vedieť, čo sa Ježiš práve teraz modlí za váš život? Predstavte si, že by ste sa mohli v modlitbe zhodnúť s Božím Synom – to by malo vašim modlitbám dodať poriadnu palebnú silu!