Ako Boh obnovuje ľudské bytosti

Cvičíme, pretože chceme zosilnieť, užívame vitamíny v nádeji, že budeme zdraví, navštevujeme jazykové kurzy v očakávaní, že sa naučíme nový jazyk. Cestujeme kvôli dobrodružstvu; pracujeme v nádeji, že sa nám bude dariť; milujeme čiastočne v nádeji, že budeme milovaní. Prečo teda kresťanstvo? Aký účinok má mať kresťanstvo na človeka, ktorý sa stane kresťanom a snaží sa žiť ako kresťan?

Spôsob, akým odpoviete na túto otázku, je nesmierne dôležitý. Vaše presvedčenie o tejto otázke bude formovať vaše presvedčenie o takmer všetkom ostatnom. Bude formovať vaše chápanie cieľa evanjelia; bude formovať vaše chápanie toho, čo podľa vás Boh zamýšľa v živote človeka. Spôsob, akým odpoviete na túto jedinú otázku, bude formovať vaše myšlienky o cirkvi a spoločenstve, službe a spravodlivosti, modlitbe a uctievaní. V súčasnosti formuje spôsob, akým interpretujete svoje skúsenosti a svoje presvedčenie o vzťahu s Bohom.

Čo má kresťanstvo s človekom urobiť?