Slávna sloboda
„Život,“ ako hovorí jedno populárne príslovie, „nie je generálka. Žite ho naplno.“ Aká to príprava na stratu srdca. Nikto nedostane všetko, po čom túži; nikto sa k tomu ani len nepriblíži. Ak je to tak, sme stratení. Ale čo ak...
Prihovára sa za nás
Kto je teda ten, kto odsudzuje? Nikto. Ježiš Kristus, ktorý zomrel. ba čo viac, ktorý bol vzkriesený k životu. je po pravici Boha a prihovára sa za nás. (Rim 8,34) Pretože Ježiš žije naveky, má trvalé kňazstvo. Preto je schopný úplne zachrániť tých. ktorí...
Ako Boh obnovuje ľudské bytosti
Cvičíme, pretože chceme zosilnieť, užívame vitamíny v nádeji, že budeme zdraví, navštevujeme jazykové kurzy v očakávaní, že sa naučíme nový jazyk. Cestujeme kvôli dobrodružstvu; pracujeme v nádeji, že sa nám bude dariť; milujeme čiastočne v nádeji, že...
Ste pripravení?
V prvom Petrovom liste sa nám dostáva zaujímavého varovania. Tam nám hovorí, aby sme boli pripravení dať dôvod nádeje, ktorá je v nás, každému, kto sa pýta (3, 15). Na tejto pasáži je zvláštne toto: nikto sa nikdy nepýta. Kedy vás naposledy niekto zastavil,...
Láska je základ
Koniec koncov, je to príbeh lásky. Prečo by inak bola láska najhlbšou túžbou našich sŕdc? Nie je láska najväčšou radosťou ľudskej existencie? A strata lásky náš najväčší smútok? Nepotvrdzujú to aj tieto dve veľké prikázania? „Miluj Pána, svojho...